O NÁS

MANAGEMENT CONSULT je konzultační společnost, která poskytuje svým klientům služby v oblasti personálního poradenství.

Svým firemním klientům nabízíme úspěšná řešení v oblasti vyhledávání zaměstnanců, realizaci Assessment Centre, outplacement a psychodiagnostiku.

Snažíme se porozumět kontextu a prostředí, ve kterém naši klienti působí a jaká jsou očekávání jejich investorů, partnerů a zaměstnanců. Zajímáme se o to, jakým konkurenčním tlakům naši klienti čelí.

Sledujeme trendy v podnikání našich klientů, zaměřujeme se na pochopení kritérií kupního rozhodování jejich zákazníků.

Vytváříme a realizujeme takové služby v oblasti personálního poradenství, které naše firemní klienty a kandidáty podpoří v dosahování jejich cílů.

Konzultanti MANAGEMENT CONSULT při řešení projektů využívají své dlouhodobé zkušenosti v oblastech lidských zdrojů, manažerského poradenství a také znalost místního trhu.

Kandidátům nabízíme možnost kariérového poradenství.

V průběhu spolupráce dodržujeme zásady etického jednání ke svým firemním klientům i kandidátům.

Uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi i kandidátovi, s důrazem na jejich potřeby.

ETICKÝ KODEX

Konzultanti MANAGEMENT CONSULT se řídí etickým kodexem. Zásadami, které utváří dobré vztahy jak s klienty, tak i s kandidáty.

Diskrétnost

Základem úspěšné spolupráce je vztah mezi klientem, konzultantem a kandidátem, který je založen na důvěře. Konzultanti MANAGEMENT CONSULT považují za důvěrné veškeré informace, které se v souvislosti s výkonem své profese dozvěděli od klienta i kandidáta a zachovávají o nich mlčenlivost i po ukončení spolupráce.

Profesionalita

Konzultanti společnosti nabízejí jen takové služby, které jsou v souladu s jejich kompetencemi, odbornými znalostmi a zkušenostmi.

Osobní přístup

Ke každému klientovi a projektu přistupujeme individuálně a vypracujeme takové řešení, které je „šité na míru“.

Partnerství

Cílem MANAGEMENT CONSULT je spokojený klient i kandidát.

Orientace na potřeby klientů i kandidátů

Respektujeme a snažíme se maximálně vyhovět požadavkům jak klientů, tak i kandidátů.

Informovanost

Klienti i kandidáti jsou průběžně informováni v průběhu celého výběrového řízení či projektu.

OBORY

Obory, ve kterých mají konzultanti MANAGEMENT CONSULT zkušenosti s vyhledáváním zaměstnanců:

 • Informační technologie a služby
 • Telekomunikace
 • Logistika a dodavatelské řetězce
 • Finanční služby
 • Automobilový průmysl
 • Potravinářská výroba
 • Strojní a průmyslové inženýrství
 • Elektrická a elektronická výroba
 • Stavebnictví a reality
 • Marketing a reklama
 • Farmaceutický průmysl
 • Zdravotní péče
© MANAGEMENT CONSULT, S.R.O., REVOLUČNÍ 13, 110 00 PRAHA 1